گروه مهندسی ایران صنعت با تجربه و دانش فنی و استفاده از نیرو های متخصص و دستگاه های مجهز و به روز ،ارائه دهنده ی خدمات در کمترین زمان و با بهترین قیمت در منطقه میباشد.
نمونه قطعات تولید شده از قالب های پلاستیک ایران صنعت:

 

قطعات قالب های پلاستیک مربوط به صنایع خودرویی-ساخته شده در گروه مهندسی ایران صنعت

 

قطعات پلاستیک مربوط به صنایع آموزشی-ساخته شده در گروه مهندسی ایران صنعت

 

قطعات درب فیلیپ تاپ- ساخته شده در گروه مهندسی ایران صنعت

 

دستگاه تزریق پلاستیک-گروه مهندسی ایران صنعت

فهرست